Strona główna

Serdecznie zapraszamy na II edycję Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji HeadsUp!

HeadsUp! jest ogólnopolskim zjazdem studentów, doktorantów i lekarzy, których zainteresowania naukowo-badawcze skupione są wokół szeroko pojętej diagnostyki i terapii patologii głowy i szyi. Celem HeadsUp! jest podkreślenie roli współpracy interdyscyplinarnej na gruncie laryngolog - okulista - neurochirurg- chirurg szczękowo - twarzowy. Konferencja organizowana jest z inicjatywy następujących sekcji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

· SKN Otolaryngologii przy Klinice Otolaryngologii WUM
· SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii WUM
· SKN Klinika Neurochirurgii Szpital Bielański
· SKN Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM
· SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Lefort"

W tym roku akademickim będziemy mieli przyjemność organizować drugą edycję Konferencji HeadsUp!, której poprzednia odsłona w roku akademickim 2015/16 przyciągnęła liczne grono uczestników i osiągnęła duży sukces stając się okazją do rozwijania umiejętności i budowania porozumienia pomiędzy studentami i lekarzami z różnych miejsc Polski.

W tegorocznej edycji kładziemy szczególny nacisk na interdyscyplinarność! Konferencja będzie podzielona na sesje nie według specjalizacji, ale według wiodącej tematyki prac – proponujemy sesje dotyczące urazów i chirurgii rekonstrukcyjnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii podstawy czaszki, chirurgii oczodołu czy przypadków klinicznych, ich ostateczny kształt będzie zależny od Waszych prac. Będzie nam także zależało, aby w każdej sesji w jury znaleźli się przedstawiciele wszystkich zaangażowanych specjalności. Na każdą zakwalifikowaną prezentację przeznaczymy więcej czasu, tak abyście mogli zgłębić wybrany temat i omówić swoje wyniki na szerszym tle prac z danej dziedziny, a następnie włączyć się w dyskusję z członkami jury i współuczestnikami.

Nieodłącznym elementem Konferencji pozostaną warsztaty umiejętności praktycznych i wieczorna impreza konferencyjna, ale planujemy także nowe atrakcje – stay tuned!

Miejsce Konferencji: Aula Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa

Czas Konferencji: 8-9 kwietnia 2017

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania streszczeń prac – termin do 26 lutego 2017.
Szczegóły dotyczące zasad organizacji Konferencji i formy składania abstraktów znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://headsup.wum.edu.pl/

Do zobaczenia na HeadsUp!

Komitet Organizacyjny Konferencji