Jesteś tutaj

Dane kontaktowe i miejsce konferencji

e- mail: headsup.wum@gmail.com

OTOLARYNGOLOGIA

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii

Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Bartosz Marcinkiewicz e-mail: b.marcinkiewicz@hotmail.com

OKULISTYKA

1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny WUM

ul. Sierakowskiego 13, 07-903 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Zuzanna Żak, e - mail: zuzanna.maria.zak@gmail.com

2. SKN Okulistycznym przy Katedrze i Klinice Okulistyki IWL

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Magdalena Kułak, e-mail: magdalena.e.kulak@gmail.com

NEUROCHIRURGIA

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii WUM

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Mateusz Jeżewski, e-mail: matjezewski@wp.pl

CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM

Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus w Warszawie

ul. W. Lindleya 4, 02-006 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Ronald Łukaszewicz, e - mail: ronald.lukashevich@gmail.com


RADIOLOGIA

Studenckie Koło Naukowe "ALARA" przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej przy Wydziale Lekarsko-Dentystycznym WUM

ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Organizator z ramienia SKN: Dominik Woźniak, e-mail: domciu91@gmail.com